SEARCH MENU CLOSE
Klinika za vantelesnu oplodnju Prag, Češka
Close Image
Klinika za vantelesnu oplodnju Prag, Češka
LABORATORIJSKE METODE PGT-A: Predimplantacijsko genetsko ispitivanje aneuploidija hero-image PGT-A: Predimplantacijsko genetsko ispitivanje aneuploidija hero-image
LABORATORIJSKE METODE

PGT-A: Predimplantacijsko genetsko ispitivanje aneuploidija

Predimplantacijsko genetsko ispitivanje aneuploidija (PGT-A) utvrdjuje broj hromozoma u embrionu i na taj način povećava mogućnost za ugnježdjenje embrija i rodjenje zdravog deteta.

Kontaktirajte nas

Hromozomi koji nedostaju ili obratno, koji su preostali, izazivaju u embrionu:

 • Neuspešnost pri gneždjenju u materici majke.
 • Spontani pobačaj u prvom tromesečju trudnoće.
 • Rodjenje deteta sa, na primer, Downovim, Edwardsovim ili Patauovim sindromom.
Kada je ova metoda prikladna? section image

Kada je ova metoda prikladna?

 • List item #1 icon

  U slučaju ponovljenih pobačaja.

 • List item #2 icon

  Kad je majka starija.

 • List item #3 icon

  Ako su kod nekog od partnera pronadjene hromozomalne abnormalnosti.

 • List item #4 icon

  Ako je par više puta bio podvrgnut neuspešnom embriotransferu u okviru IVF ciklusa.

 • List item #5 icon

  Ako se koriste spermatozoidi dobijeni metodama MESA ili TESA.

 • List item #6 icon

  Posle lečenja onkoloških bolesti povezanih sa zračenjem ili hemoterapijom, itd.

 - Section image

Predimplantansko testiranje PGT-A najčešće se obavlja na embrionu u fazi blastociste (5. dan razvoja) i ni na koji način ga ne opterećuje u razvoju. Nasuprot tome, pomoći će neplodnim parovima da povećaju stopu uspešnosti prenosa iznad 40% na transfer, čak i u slučaju prenosa jedinog embriona.

DOGOVORITE PRVI SASTANAK

Preduzmite prvi korak u lečenju neplodnosti

Contact Icon
POČETNE KONSULTACIJE SU BESPLATNE Zakažite konsultacije Javićemo vam se u roku od jednog radnog dana
Help Line Lady
Vantelesna oplodnja Prag +420 257 225 751 Na raspolaganju smo vam od Ponedeljka do Petka, 8-16:00h