SEARCH MENU CLOSE
Klinika za vantelesnu oplodnju Prag, Češka
Close Image
Klinika za vantelesnu oplodnju Prag, Češka
LABORATORIJSKE METODE EmbryoScope: kontinuirani monitoring embriona hero-image EmbryoScope: kontinuirani monitoring embriona hero-image
LABORATORIJSKE METODE

EmbryoScope: kontinuirani monitoring embriona

Stalni monitoring 24 sata dnevno pomaže embriolozima pri izboru najprikladnijeg embriona za transfer.

Kontaktirajte nas
Novo u našoj klinici: EmbryScope+ - Section image

Novo u našoj klinici: EmbryScope+

Zahvaljujući nadzoru u programu EmbryoScop identifikujemo najkvalitetnije embrione, koje zatim koristimo za transfer. Stalni monitoring obezbedjuje kamera, koja automatski snima pojedinačne embrione, a to bez potrebe za bilo kakvom rizičnom manipulacijom tokom cele kultivacije sve do embriotrensfera.

Naš novi EmbryoScope + opremljen je KIDScore modulom namenjenim kao pomoć u odlučivanju embriologa pri izboru embriona prikladnih za transfer, kao i za vitrifikaciju. Sistem dodaje embrionima ocene na osnovu njihove statističke vitalnosti. Za rezultate vrednovanja uzimaju se u obzir brojni kriterijumi.

Na klinici imamo ukupno 3 EmbryoScopa, tako da smo u stanju zadovoljiti veliku potražnju svih naših pacijentkinja. Svi naši EmbryoScopy su nanovo obogaćeni mešanom atmosferom. Zahvaljujući tome, kultivacioni uslovi se još više približavaju sredini u materici žene.

Uporedjivanje običnog i kontinuiranog monitoringa kod vantelesne oplodnje (IVF):

Obični monitoring icon

Obični monitoring

 • U odredjenim vremenskim intervalima lekar vadi embrione iz inkubatora i pod mikroskopom procenjuje njihov razvoj.
 • Onda ih vrati natrag u inkubator.
Kontinuirani monitoring icon

Kontinuirani monitoring

 • Mikroskop kontinuirano skenira embrione.
 • Mikroskop je smešten direktno u inkubator, tako da nije neophodno embrione premeštati.
 • Stalna sredina za razvoj embriona.
 • Smanjenje rizika od nesrećnog slučaja i kontaminacije.
Prednosti kontinuiranog monitoringa icon

Prednosti kontinuiranog monitoringa

 • Embrioni su u stabilnoj sredini, imaju 'mir za razvoj'.
 • Mikroskop skenira embrione 24 sata dnevno.
 • Snimak sa mikroskopa obradjuje se na računaru u kome embriolog ima kompletnu dokumentaciju i ima mogućnost retrospektivne analize.
 • Omogućava otkrivanje poremećaja deljenja ćelija.
 • Lekari bolje biraju najkvalitetnije embrione za prenos u matericu i za zamrzavanje.
Kontaktirajte nas