SEARCH MENU CLOSE
Klinika za vantelesnu oplodnju Prag, Češka
Close Image
Klinika za vantelesnu oplodnju Prag, Češka
LABORATORIJSKE METODE PICSI: Samo zreli spermatozoidi oplodjuju jajne ćelije hero-image PICSI: Samo zreli spermatozoidi oplodjuju jajne ćelije hero-image
LABORATORIJSKE METODE

PICSI: Samo zreli spermatozoidi oplodjuju jajne ćelije

Metoda PICSI je poboljšanje postupka ICSI. Za oplodnjavanje se koriste samo posebno odabrani spermatozoidi, koje uvlačimo u jajnu ćeliju. PICSI povećava verovatnoću trudnoće i smanjuje mogućnost pobačaja.

Kontaktirajte nas
U kojim je slučajevima PICSI prikladan: section image

U kojim je slučajevima PICSI prikladan:

 • List item #1 icon

  Ponovljena neuspešna vantelesna oplodnja, eventualno i posle ICSI metode

 • List item #2 icon

  Loš kvalitet embriona

 • List item #3 icon

  Ponovljeni pobačaji

Pogledajte na videu kako PICSI funkcioniše:

Tok metode PICSI

Kvalitetne spermatozoide odredjuje hijaluronan

Metoda PICSI je zasnovana na vezivanju visokokvalitetnih spermatozoida sposobnih za oplodnju na hijaluronanu, koji je spojen za kultivacionu posudu. Spojeni spermatozoidi se onda koriste za ICSI. Izbor kvalitetnih spermatozoida neophodan je za bolji razvoj embriona. Iz kliničkih studija proizilazi da PICSI metoda ima najbolje rezultate u broju nastalih blastocista u poredjenju sa ICSI i klasičnim IVF ciklusom. Korišćenje hijaluronana takođe povećava broj ranih embriona sa dva pronukleusa, što je neophodan proces za oplodnju jajne ćelije.

Koristeći ovu metodu, embriolog može da bude siguran kako su spermatozoidi završili svoj razvoj i da su u stanju da prepoznaju i vežu se za hijaluronan. Ovaj proces pozitivno utiče na kasnije formiranje blastociste. U prošlosti je, naime bilo utvrđeno da sperma utiče na embriogenezu u dva perioda. U prvoj ranoj fazi zatim loš odabir spermatozoida može da utiče na fertilizaciju, spajanje polnih ćelija (tj. jajnih ćelija sa spermatozoidima). U drugoj fazi, sperma utiče i na genetski materijal embriona. Ukoliko je, genetski materijal spermatozoida oštećen i podložan fragmentaciji, to može da dovede do smanjenja broja kultiviranih blastocista, smanjenja implementacije ili do pobačaja. Zbog toga embrioni posle PICSI iskazuju manje hromozomskih abnormalnosti (Casillas i sur.).

Opštevažeće je kako ciklusi sa korišćenjem PICSI imaju veći broj trudnih pacijentkinja, a takodje i manje šanse za pobačaj.

DOGOVORITE PRVI SASTANAK

Preduzmite prvi korak u lečenju neplodnosti

Contact Icon
POČETNE KONSULTACIJE SU BESPLATNE Zakažite konsultacije Javićemo vam se u roku od jednog radnog dana
Help Line Lady
Vantelesna oplodnja Prag +420 257 225 751 Na raspolaganju smo vam od Ponedeljka do Petka, 8-16:30h